เลือกเดือน เลือกปี

ปฏิทินกิจกรรม

ที่.
วันที่จัด
   โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด
1
10 ก.ค. 61-10 ส.ค. 61
  รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561   ณ หน่วยกิจการ/ พัฒนานักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด