เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนการศึกษา พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท


 
               มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท และทอดถวายในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี
 
               ปี 2559 ได้รับการบริจาคทุนทรัพย์ จำนวน 4,720,242.54 บาท
               ปี 2560 ได้รับการบริจาคทุนทรัพย์ จำนวน 5,325,595.27 บาท
               ปี 2561  มียอดเงินบริจาคมาแล้วจำนวน 972,325.32 บาท ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
 
               มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้นำเงินบริจาคที่ได้รับแต่ละปี ไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษา (ทุนประเภท ก.) ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุนๆ ละ 30,000 บาทต่อปีจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 และในปีการศึกษา 2562 จะมีนักศึกษาที่ได้รับทุน จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 400 คน ได้รับทุนคนละ 30,000 บาท/ปี รวมต้องใช้เงินทุนสำหรับนักศึกษาทั้งสิ้น 12,000,000 บาท ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้จัดสรรให้นักศึกษาแล้ว
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
นายภาคภูมิ ทิทา โทรศัพท์   08-9841-9033
นายภาสกร  เตือประโคน โทรศัพท์   08-0325-7689