ระเบียบ การจัดกิจกรรม นศ. มข.
หลักเกณฑ์ การจัดกิจกรรมต้อนรับ นศ. ใหม่
หลักเกณฑ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ศูนย์ร้องเรียนกิจกรรมรับน้องใหม่
สิทธิ์การรักษา น.ศ. มข.
เงินช่วยเหลือ กรณีประสบเหตุ/ประสบภัย
รณรงค์วินัยจราจรและมารยาทในการใช้รถใช้ถนน
หมายเลขโทรศัพท์ แจ้งเหตุด่วน - เหตุร้าย
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2560
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น