Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Header Web SAC (12)
Header Web SAC (16)
Header Web SAC (9)
previous arrow
next arrow

กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือ ย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน VDO วิธีการอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการขอกู้ยืม https://youtu.be/of_ImH4OgqE วิธีจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตัวอย่างการจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลตัวอย่างการจัดทำหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวE-Book คู่มือระบบทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวแบบฟอร์มรับรองการทำจิตอาสา ระบบ DSLคลิกเพื่อเข้าสู่ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ระบบ DSL)    

อ่านต่อ »

มข. ติดอันดับสถานศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุดของประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

        กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นผู้มอบรางวัล ให้แก่สถานศึกษาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดในอันดับที่ 21 ซึ่งเป็นปีที่ 2 แล้วที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดอันดับการชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุดของประเทศ โอกาสนี้ทางกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยนางกุสุมา แก้วศิริ หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาวะและสวัสดิการ ได้เป็นตัวแทนและร่วมรับโล่ ฯ ในพิธีครั้งนี้ด้วย         กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยงานสร้างเสริมสุขภาวะและสวัสดิการ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการและดำเนินการให้กับนักศึกษา มข. ในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปอย่างสม่ำเสมอในทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์และออนไซต์ พร้อมให้ความรู้ในเรื่องการชำระหนี้คืน การสร้างจิตสำนึก การตระหนักในการชำระหนี้คืน และการตระหนักรู้ทางด้านการเงิน โดยจะมีการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ. ในทุก ๆ ปีการศึกษา

อ่านต่อ »

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2566”

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2566” เมื่อวันที่  27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานสร้างเสริมสุขภาวะและสวัสดิการ  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2566”  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระหนี้คืนกองทุน กยศ. ปลูกฝังจิตสำนึกในการชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไป  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และเพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ   ที่ 21 ในด้านทักษะการตระหนักรู้ทางสังคม (Social awareness) และทักษะการเรียนรู้อาชีพและการตระหนักรู้ทางการเงิน (Career learning & Financial literacy) ทักษะดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยจัดในรูปแบบออนไลน์เรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย  (E-Learning) ในหัวข้อเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ การชำระหนี้คืน รู้จักบทบาทหน้าที่ สร้างจิตสำนึก ตระหนักในการชำระหนี้คืน การตระหนักรู้ทางการเงิน พร้อมทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจและประเมินทักษะ เพื่อรับใบประกาศนียบัตรผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ : https://sac.kku.ac.th/11200 และมีนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 3-6 ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 อีกทั้งนักศึกษาที่ไม่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 930 ราย  https://sac.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/การปัจฉิมนิเทศ2566.mov

อ่านต่อ »

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนดี เก่ง กล้า รุ่นที่ 15 (อบรมพี่เลี้ยง)

สถาบันการสร้างชาติ (สกสช.) เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรม “โครงการค่ายผู้นำเยาวชนดี เก่ง กล้า รุ่นที่ 15 (อบรมพี่เลี้ยง)” จัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 (3 วัน 2 คืน) ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนเเก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2567  ลิงก์สมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdyA2oZ2II2tt…/viewform สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  พี่อาทิตย์ 09 0940 9917Facebook :: https://www.facebook.com/NBIYOUTHCLUB

อ่านต่อ »

ทุนการศึกษา DUO-Sweden 2024

โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2024 เปิดรับสมัครทุนประจำปี 2024 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2567 (ตามเวลาประเทศสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ลิงก์ https://mhesi.e-office.cloud/d/cb2caa5d หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ email: admin2@asemduo.org

อ่านต่อ »

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท แมงโก้ กรุ๊ป มีเดีย จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษา ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน

อ่านต่อ »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Google Analytics

    การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytics ใช้สำหรับเก็บสถิติการเข้าใช้งานของเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ได้มีการใช้เพื่อหาประโยชน์จากการเก็บในครั้งนี้

Save