กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
previous arrow
next arrow

มข. เป็นเจ้าภาพจัด “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรม ใต้ อีสาน สานสัมพันธ์มิตรภาพ ปี 2565” เรียนรู้ อยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

มข. เป็นเจ้าภาพจัด “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรม ใต้ อีสาน สานสัมพันธ์มิตรภาพ ปี 2565” เรียนรู้ อยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม         สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึก

อ่านต่อ »

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดทำ “หนังสือเชิดชูเกียรติและชื่นชมยินดีนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564” (E-Book)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดทำ “หนังสือเชิดชูเกียรติและชื่นชมยินดีนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564”​ ลิงก์ E-Book           ฝ่ายพัฒนา

อ่านต่อ »

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปีการศึกษา 2564

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปีการศึกษา 2564            กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ได้

อ่านต่อ »

มข. เป็นเจ้าภาพจัด “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรม ใต้ อีสาน สานสัมพันธ์มิตรภาพ ปี 2565” เรียนรู้ อยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

มข. เป็นเจ้าภาพจัด “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรม ใต้ อีสาน สานสัมพันธ์มิตรภาพ ปี 2565” เรียนรู้ อยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม         สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึก

อ่านต่อ »

ผนึกกำลัง มข.-มช. ร่วมส่งต่อพลังจิตอาสาผ่านค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบท มข.-มช. ครั้งที่ 30

ผนึกกำลัง มข.-มช. ร่วมส่งต่อพลังจิตอาสาผ่านค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบท มข.-มช. ครั้งที่ 30           มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มุ่งส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะที่หลากหลายและส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีแล

อ่านต่อ »

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดทำ “หนังสือเชิดชูเกียรติและชื่นชมยินดีนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564” (E-Book)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดทำ “หนังสือเชิดชูเกียรติและชื่นชมยินดีนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564”​ ลิงก์ E-Book           ฝ่ายพัฒนา

อ่านต่อ »

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ »

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปีการศึกษา 2564

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปีการศึกษา 2564            กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ได้

อ่านต่อ »

Facebook :: กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4