Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มข. จัดเต็ม กิจกรรมสัปดาห์แห่งความรัก กับกิจกรรม More Care Festival 2023 เทศกาลตลาดนัดเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

         ครั้งแรกกับงานเทศกาลตลาดนัดเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น “More Care Festival 2023” พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจ ร่างกาย กิจกรรมดนตรีเสริมพลังใจ และตลาดนัดปันกันที่เป็นการเสริมทักษะอาชีพให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ณ บริเวณกองพัฒนานักศึกษาฯ

        รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวเปิดงานว่า “กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้เปิดพื้นที่ให้นักศึกษารวมถึงคณะหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานตลาดนัดสุขภาพนักศึกษา More Care Festival 2023 นับเป็นความตั้งใจและความร่วมมือที่ห่วงใยนักศึกษาในประเด็นสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมไปถึงการเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกทางดนตรี ศิลปะ และการได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ ที่เกิดจากความคิดของผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากรพร้อมด้วยนักศึกษาจนเกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในครั้งนี้ได้อย่างสนุกสนาน”

 โซน : More Health Care พื้นที่กิจกรรมเพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ 

        กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ศูนย์เพศภาวะศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา 123  กองการกีฬา คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ กองบริการหอพักนักศึกษา  และคณะ/หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านสุขภาวะนักศึกษา  ซึ่งที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาที่เข้ามารับบริการทางสุขภาพจิตส่วนใหญ่เมื่อประสบพบเจอเหตุการณ์ที่ยากลำบากในการปรับตัวและไม่สามารถจัดการความเครียดได้ นักศึกษามักจะแยกตัวอยู่คนเดียว ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือกิจกรรมอื่น ๆ  บางรายถึงขั้นไม่สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดหรืออาจไม่สามารถศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร ร้ายแรงกว่านั้นอาจนำไปสู่การมีปัญหาทางสุขภาพจิตที่นำพาไปสู่การทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่นได้ ซึ่งกระบวนการแก้ไขและเยียวยาปัญหาทางสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นนี้สามารถส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งกับตัวนักศึกษา เพื่อน ครอบครัว อาจารย์ บุคลากร และสังคม ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้เห็นถึงความสำคัญ  และจัดโครงการ “More Care Festival 2023” นี้ขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษา จากศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว หรือ KKU More Care Center  ซึ่งได้ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การจัดกิจกรรมโซน More Health Care ในงาน More Care Festival 2023 ในครั้งนี้ มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมสนุก  อาทิ บูธตรวจสุขภาพร่างกาย การตรวจสุขภาพฟัน นวดแผนไทย คัดกรองโรคอ้วน สแกนร่างกายด้วยเครื่องวัดความยืดหยุ่นของร่างกาย การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่  บอร์ดเกมสำหรับคัดกรองเรื่องสุขภาวะ ทำการ์ดความสุข  และเล่นเกมศูนย์เพศภาวะ (Trans Gender)  เป็นต้น โดยมุ่งหวังการสร้างความตระหนักในการห่วงใยสุขภาวะของตน และการให้บริการของศูนย์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการอยู่ เพื่อให้นักศึกษารู้สึกว่าการดูแลสุขภาวะเป็นเรื่องสำคัญและการเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยทำได้ในหลากหลายมิติในการดูแลสุขภาวะ

โซน : More Music มากกว่าเสียงเพลงบรรเลงที่มอดินแดง

       โซนนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับชมดนตรีเป็นการเสริมพลังใจในช่วงสัปดาห์แห่งความรัก โดยการแสดงจากวงดนตรีของนักศึกษา 5 วง และวงกิตติมศักด์จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 1 วง ประกอบด้วย วงร้านหมูกรอบ วง Sunset  วง G&G   วง Chanichapohn band วง All in  และวง Empty Heart  

        นอกจากนี้ก็ยังมีการร้องเพลงประสานเสียง จากชมรมนักร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมบรรเลงในงานด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความรัก ความสุข และความทรงจำ ผ่านบทเพลงและดนตรี  มีนักศึกษาและบุคลากรร่วมรับชมจำนวนมาก  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้มีความสุขผ่านเสียงเพลงแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีพื้นที่แสดงความสามารถทางดนตรีอีกด้วย 

         โซน : More Market  พื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ

โซน More Market หรือตลาดนัดปันกัน เป็นโซนที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก คึกคักไปด้วยผู้คน เพราะเป็นโซนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการนำสินค้าของตนเองมาจัดจำหน่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โซนตลาดสินค้ามือสอง และงาน Craft ที่มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ และโซนอาหาร ที่มีทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และขนมหวาน หลากหลายเมนูให้เลือกซื้อ รวม 51 ร้านค้า โดยหวังให้นักศึกษาได้นำสินค้าของตนเองมาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา และส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งเรื่องการจัดหาสินค้า การจัดตกแต่งร้าน และการกำหนดราคา ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้แก่นักศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการเรียนอีกส่วนหนึ่งด้วย

        พร้อมกันนี้ยังอบอวลไปด้วยรอยยิ้ม ศูนย์วิจัยออทิสติก ฯ และโฮงสินไซ ร่วมสร้างโอกาสและเปิดพื้นที่การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมพลังกายใจ หนึ่งในนั้นคือโซนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยออทิสติก ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโฮงสินไซ โดยมี ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้จัดการโฮงสินไซ เป็นผู้เชื่อมโยงเรื่องราวของงานวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะและการละคร  ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างพัฒนาการและประสบการณ์แก่ผู้มีภาวะออทิสซึ่ม จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่เชื่อมประสานการดูแลผู้มีภาวะออทิสซึ่ม ภายในบูธนี้ ประกอบไปด้วยการจัดแสดงผลงานศิลปะจากเยาวชนกลุ่มออทิสติกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมสำคัญเรื่อง  “สินไซ”  ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดที่มีลายเส้นสีสันสะดุดตาและเป็นเอกลักษณ์ ต่อมาเป็นโซนจำหน่ายของที่ระลึก อาทิ แก้วน้ำลายสินไซ ซึ่งเป็นผลงานจากน้อง ๆ ออทิสติกเช่นเดียวกัน และโซนสุดท้ายเป็นโซนดนตรี  โดยภายในงานได้มีการแสดงตีกลองชุดจากนักเรียนที่เป็นออทิสติกมาในเพลงสุดฮิตอย่าง “ทรงอย่างแบด” ซึ่งช่วยสร้างสีสันและความครึกครื้นภายในงานเป็นอย่างมาก

        การจัดกิจกรรม More Care Festival 2023 ในบูธโฮงสินไซและศูนย์ออทิสติก ฯ ในครั้งนี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานที่สามารถนำมาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปโดยเยาวชนผู้มีภาวะออทิสซึ่มอยู่เบื้องหลังร่วมด้วย ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของน้อง ๆ ให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม ส่งเสริมในเรื่องของการปรับตัว ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับทักษะ soft skills ที่เป็นหนึ่งในนโนบายที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังผลักดัน เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :: กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Link-Click..

ข่าว :: ปรีดี ศรีตระกูล, ศุภวรรณ  ผลบุตร, สุชาดา สนิทนิตย์, ปิยธิดา อุตส่าห์, สุประวีณ์  ทำดี
ภาพ :: ปรีดี ศรีตระกูล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Google Analytics

    การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytics ใช้สำหรับเก็บสถิติการเข้าใช้งานของเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ได้มีการใช้เพื่อหาประโยชน์จากการเก็บในครั้งนี้

บันทึกการตั้งค่า