• รับเสื้อนักศึกษา รหัส 64

  • จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 14 มิ.ย. - วันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 2564 ในวันและเวลาราชการ

  • รณรงค์นักศึกษา มข. ต่อ พรบ รถจักรยานยนต์

  • การป้องกันตัวจาก COVID-19

  • ข่าวสารบริการนักศึกษา

  • บริการศิษย์เก่า มข.

  • ข่าว กยศ. / กรอ.