• โครงการจ้างงานนักศึกษา

  • รณรงค์นักศึกษา มข. ต่อ พรบ รถจักรยานยนต์

  • การป้องกันตัวจาก COVID-19

  • รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคการศึกษาปลาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

  • ข่าวสารบริการนักศึกษา

  • บริจาคโลหิต

  • รบบขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ./กรอ.

  • บริการศิษย์เก่า มข.

  • ข่าว กยศ. / กรอ.